Najčastejšie
otázky
a odpovede

O spoločnosti SolidSun

SolidSun s.r.o. je členom nadnárodnej skupiny SolidSun a.s. so sídlom v ČR. Ide o stabilnú spoločnosť, ktorá pôsobí na českom trhu od roku 2013 a má za sebou viac ako 10 000 úspešných inštalácií fotovoltických elektrární. Navyše, vďaka dostatočným montážnym kapacitám s dlhoročnými skúsenosťami a profesionálnym prístupom zvládneme inštaláciu čo najskôr. Sme dlhoročným partnerom, takže sa o vás postaráme aj po inštalácii fotovoltickej elektrárne. Našim zákazníkom ponúkame širokú škálu služieb - od servisu a monitorovacieho centra, ktoré monitoruje funkčnosť vašej fotovoltickej elektrárne, až po klientsku zónu, ktorá vám umožní sledovať účinnosť vašej fotovoltickej elektrárne. Neustále vyvíjame a testujeme nové technológie vo vlastnom testovacom centre a laboratóriu.

Všetky tieto skúsenosti, know how a odborné znalosti teraz postupne prenášame aj na Slovensko. Veľmi radi Vám prostredníctvom nášho slovenského tímu zabezpečíme rovnakú kvalitu a solídny prístup.

Základné imanie skupiny je 10 000 000 Kč.

Poistné plnenie našej spoločnosti začína na 50 miliónoch Kč za každý obchodný prípad. Pri veľkých projektoch to môže byť niekoľkonásobok tejto sumy.

SolidSun má rating banky AAA, ktorý je najlepším možným ukazovateľom finančnej stability a istoty klienta, že splníme všetky naše záväzky. Spolu s viac ako desaťročnou históriou, skúsenosťami a komplexným portfóliom produktov je to najlepšia možná záruka.

Všeobecné otázky o fotovoltických zariadeniach

Návratnosť investícií do fotovoltickej elektrárne je veľmi individuálna a závisí od mnohých faktorov vrátane správania spotrebiteľov. V priemere sa doba návratnosti pohybuje od 4 do 10 rokov.

V spoločnosti SolidSun máme, samozrejme, riešenie požiarnej prevencie. Pre fotovoltaické elektrárne s výkonom nad 10 kW je nainštalovaný systém na odpojenie jednotlivých panelov a batérie (bezpečnostné tlačidlo STOP). Pre fotovoltaické elektrárne s výkonom menším ako 10 kW ponúkame toto riešenie na požiadanie.

Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. V prípade požiaru v dome s inštalovanou fotovoltickou elektrárňou hasiči ako profesionáli dobre vedia, čo robiť a ako v tomto prípade postupovať. Postup hasenia sa vždy prispôsobuje aktuálnej situácii. Na základe analýzy odborníkov na bezpečnosť práce sú však požiare v domoch s fotovoltikou skutočne ojedinelé a vyskytujú sa najmä v dôsledku neodbornej alebo domácej inštalácie.

Vzhľadom na to, že inštalácia fotovoltaickej elektrárne zvýši hodnotu budovy, odporúčame dojednať si pripoistenie alebo navýšenie poistnej zmluvy.

Elektromerací rozvádzač musí vyhovovať aktuálnym podmienkam pripojenia rozvádzača. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca alebo navštívte webovú stránku distribútora.

Realizácia fotovoltickej elektrárne

Ponuka obsahuje všetky podstatné informácie a podrobnosti. Ďalšie informácie o inštalácii vašej fotovoltickej elektrárne nájdete v zmluve o dielo a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Dodávka fotovoltickej elektrárne od spoločnosti SolidSun je na kľúč. Existujú však sprievodné práce, ktoré nie sú zahrnuté v dodávke na kľúč. Typicky ide o úpravu hromozvodného systému alebo elektrického merača. Môžeme to však zariadiť pre vás my po vzájomnej dohode.

Dátum inštalácie závisí od viacerých faktorov. Dá sa však povedať, že ak všetko pôjde podľa plánu, fotovoltika môže byť na streche do 10 týždňov od zaplatenia 1. zálohovej faktúry klientom.

Inštalácia FVE je rozdelená na dve časti – montáž panelov na strechy a inštalácia elektrickej energie. Každá fáza trvá 1-2 dni.

Miesto inštalácie musí byť pred inštaláciou k dispozícii. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Stavebná pripravenosť, ktorý dostanete od nášho obchodného zástupcu.

Na plechové a iné plné strešné krytiny používame strešné priechodky. Jedná sa o originálne diely špeciálne navrhnuté pre tieto typy striech.

Pri určitých typoch inštalácií môžu byť potrebné výkopové práce. Závisí to od konkrétneho typu inštalácie a umiestnenia technológie. Samozrejme, o všetkom budete vopred informovaní.

V drvivej väčšine prípadov je možné elektráreň bez problémov rozšíriť. Ak máte záujem o rozšírenie vašej existujúcej fotovoltickej elektrárne od spoločnosti SolidSun, stačí napísať e-mail na info@solidsun.sk

Hovory uskutočnené po 16:00 spadajú do zmeškaných hovorov. Ale nebojte sa, vieme o vás a budeme vás okamžite kontaktovať nasledujúci pracovný deň.

Táto situácia u nás zvyčajne nenastáva, pretože montážne kapacity a materiály zmluvne zabezpečujeme vopred. V prípade neočakávaného problému má však klient vo všeobecných obchodných podmienkach špecifikované sankcie za oneskorené dodanie, ktoré si môže nárokovať vyplnením reklamačného protokolu na našej webovej stránke.

Sme poistení. Takže v prípade poškodenia Vášho majetku (strešná krytina, fasáda, auto, ...) je potrebné kontaktovať naše reklamačné oddelenie. Napíšte mail na info@solidsun.sk a naši špecialisti sa o vás postarajú. Môžete tiež navštíviť našu webovú stránku, kde nájdete reklamačný protokol.

V prípade poškodenia strechy v dôsledku nesprávneho vŕtania vás inštalatér okamžite informuje o incidente a my rýchlo zabezpečíme nápravu. Ak sa problémy vyskytnú neskôr, je potrebné kontaktovať reklamačné oddelenie e-mailom info@solidsun.sk Môžete tiež navštíviť našu webovú stránku, kde nájdete reklamačný protokol

Nikdy predtým sme takýto prípad nevideli. Naše poistenie sa však samozrejme vzťahuje aj na tento typ škody.

Dotácie a fakturácia

V záhrade je možné umiestniť aj fotovoltickú elektráreň, čo v SolidSun robíme štandardne. Jedinou podmienkou je, že elektráreň nesmie obmedzovať rast a udržiavanie vegetácie.

Dotáciu na poľnohospodársku usadlosť je možné získať, ale musí to byť obytná časť poľnohospodárskeho podniku (farmy), ktorá spĺňa definíciu obydlia, ktoré je tiež zapísané v katastri nehnuteľností. Inak povedané, nie je možné získať dotáciu na podnikateľské priestory

Je možné získať dotáciu na rekreačný dom, či chatu. Je však potrebné mať v budove trvalý pobyt.

Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu Zelená domácnostiam sa začne v prvom štvrťroku 2024. Je možné požiadať ale o dotáciu aj spätne, na FVE inštalované po 30.10.2023.

Ak sa dotácia zníži našou vinou, zvyšok vám vyplatíme. Stáva sa to však veľmi zriedkavo (v priemere asi raz ročne), keď dochádza k interakcii s niekoľkými negatívnymi vplyvmi.

Túto skutočnosť, žiaľ, nemožno vopred špecifikovať, pretože dodatočné náklady nie sú na začiatku spolupráce jasné. Aby sme však čo najviac vylúčili možnosť dodatočných nákladov, náš technik každé zariadenie vopred skontroluje a ak zistí riziko dodatočných nákladov, okamžite o tom informuje klienta. Každé dodatočné náklady tak zákazník vopred schvaľuje – s klientom vždy jednáme férovo a čestne.

Základný cenník prác navyše nájdete na našej webovej stránke. Každá inštalácia je však iná a má svoje špecifiká, ako aj prácu navyše, ktorá je s ňou spojená. Preto väčšinu prípadov posudzujeme individuálne.

https://www.solidsun.sk/vop.php

Komponenty FVE

V našom sortimente máme tiež meniče Solax. Neustále monitorujeme trh s výrobcami komponentov a testujeme všetky ich parametre. V súčasnosti ponúkame produkty GoodWe, Solax a Solinteg. Samozrejme, každá inštalácia je presne na mieru zákazníka a podľa jeho požiadaviek.

Hladina hluku meniča závisí od konkrétneho modelu a typu meniča, ktorý bol nainštalovaný vo vašej fotovoltickej elektrárni. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi hluk sú jeho výkon, prevádzkový režim a montážne prostredie. Meniče, ktoré ponúkame, majú pasívne chladenie - ich hladina hluku je pod prahom šepotu. Meniče s výkonom 15 kW a viac už majú aktívne chladenie (napr. ventilátor) a ich hlučnosť je proporcionálne vyššia. Stále to však nie je nič, čo by vás rušilo napríklad pri bežnom chode domácnosti.

Moderné meniče sú navrhnuté tak, aby mali nízku vnútornú spotrebu energie niekoľko desiatok wattov (W) alebo menej. Množstvo vnútornej spotreby meniča sa líši v závislosti od konkrétneho modelu a typu meniča, ktorý ste nainštalovali vo svojej fotovoltickej elektrárni. Každý typ meniča má svoju vlastnú vnútornú spotrebu, pretože ide o zariadenie, ktoré na svoju prevádzku potrebuje elektrinu.

Môžeme vás ubezpečiť, že žiadny z panelov a meničov, ktoré dodávame v solárnych systémoch, nevyžaruje ionizujúce žiarenie, ako sú röntgenové lúče alebo gama lúče. Všetky tieto zariadenia pracujú na základe fotovoltického efektu, čo znamená, že premieňajú energiu zo slnečného žiarenia na elektrickú energiu bez použitia ionizujúceho žiarenia.

V našich fotovoltických elektrárňach používame len kvalitné batérie od overených dodávateľov. Tieto batérie sú navrhnuté s ohľadom na vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť. Je však dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné a výrobné pokyny, ako sú uvedené v dokumentácii k výrobku. To zahŕňa správnu inštaláciu, ako aj následnú prevádzku a údržbu batérií, aby sa minimalizovalo riziko nehôd.

V priebehu svojej životnosti solárne panely postupne strácajú svoju účinnosť. Tento proces sa nazýva degradácia a je to úplne normálny jav. Degradácia panelu spôsobuje veľmi pomalý pokles jeho výkonu. Moderné panely sú však navrhnuté tak, aby vydržali čo najdlhšie. Väčšina výrobcov poskytuje záruky na výkon panelov po určitú dobu, napríklad 25 alebo 30 rokov. Počas tejto doby by sa mal výkon panelov udržiavať na určitej úrovni (zvyčajne 80% alebo viac pôvodného výkonu). Napríklad panely Huasan, ktoré ponúkame, zaručujú, že výkon po 30 rokoch neklesne pod 88%. Po uplynutí záručnej doby môže byť účinnosť panelov nižšia o niekoľko percent, ale celý systém bude fungovať bez problémov ešte mnoho rokov.

Ak sa panely nezmestia na strechu, existujú dve možnosti - môžeme znížiť počet panelov alebo navrhnúť ich umiestnenie na iné miesto (zvyčajne garáž, záhrada, stodola).

Čistenie fotovoltických panelov je niečo, čo mnohí majitelia solárnych systémov zvažujú, najmä v oblastiach s nízkymi zrážkami a vysokým množstvom prachu alebo znečisťujúcich látok vo vzduchu. Je pravda, že špinavé alebo prachom pokryté panely môžu spôsobiť pokles účinnosti solárneho systému, pretože znižujú množstvo slnečného žiarenia, ktoré sú panely schopné absorbovať. Celkovo môže byť čistenie solárnych panelov v niektorých prípadoch užitočné, ale určite to nie je potrebné robiť často. Je veľmi dôležité čistiť panely profesionálne a s ohľadom na bezpečnosť. Ak máte obavy zo zhoršenia výkonu panelov v dôsledku vysokého znečistenia vo vašej oblasti, môžete sa poradiť s odborníkom na solárnu energiu alebo priamo s výrobcom panelov.

Odporúčame odstrániť hrubé nečistoty – konáre, lístie alebo vtáčí trus. Nepoužívajte chemické látky, opláchnite iba vodou.

Ak sú správne dodržané všetky technologické postupy inštalácie, môžete si byť istí, že solárne panely nebudú unášané vetrom. SolidSun pravidelne školí a testuje montážne skupiny tak, aby všetko prebiehalo podľa presne stanovených montážnych noriem. K dnešnému dňu sme v našich inštaláciách nezaznamenali ani jedno "odfúknutie" panelov a dokončili sme už viac jako 10 000 inštalácií.

Solárny panel je odolný voči štandardnej veľkosti krupobitia (priemer asi pingpongovej loptičky), ale samozrejme vždy veľmi závisí od veterných podmienok a iných okolností krupobitia. Preto odporúčame mať fotovoltickú elektráreň poistenú ako súčasť poistenia rodinného domu.

Klasická sedlová strecha má vždy dostatočnú nosnosť. Naše konštrukcie pre tento typ strechy majú zaťaženie cca 15 kg na m2. Pri plochých strechách je konštrukcia založená na výpočte veternej kapacity staveniska a únosnosti strechy z dokumentov dodaných klientmi. Základný a zároveň najpoužívanejší systém pre ploché strechy má zaťaženie 39 kg/m2.

Panely sú navrhnuté tak, aby sa neprehýbali. Pre panely s najväčšími rozmermi sme jedinou spoločnosťou na trhu, ktorá dodáva zosilnený rám pre maximálnu pevnosť.

Sneh nepredstavuje žiadne riziko pre funkčnosť fotovoltaickej elektrárne. Naše panely majú čierny rám, vďaka ktorému sa panel zahrieva dostatočne rýchlo na to, aby rýchlo roztopil sneh alebo skĺzol z jeho povrchu.

Servis a revízia

Počas záručnej doby je servis bezplatný v prípade, že vada nie je spôsobená správaním zákazníka. Servisné úkony na žiadosť klienta mimo záručnej doby sú potom už platenou službou.

Jednotlivé servisné úlohy sú riešené na základe závažnosti poruchy. Čas potrebný na vybavenie servisnej požiadavky preto závisí od povahy zlyhania. Každú servisnú úlohu sa však snažíme vybaviť čo najskôr.

Pozáručný servis je jednou zo služieb, ktoré Solidsun ponúka svojim klientom ako jedna z mála montážnych firiem na trhu.

Servisné oddelenie má na spracovanie žiadosti zákonnú lehotu 30 dní. Jednotlivé servisné požiadavky sme však schopní vybaviť podstatne rýchlejšie, spravidla v priebehu pár dní.

V tomto prípade to závisí od povahy členenia. Na základe toho určíme, či je možné opravu vykonať na diaľku, alebo či bude potrebný servisný technik na mieste, alebo či zariadime opravu výmenou komponentov. Všetky bežné komponenty máme skladom

Diaľkový monitoring kontroluje celkovo 11 porúch fotovoltických elektrární. Niektoré poruchy sme potom schopní vyriešiť na diaľku a v prípade potreby kontaktujeme klienta. Výkon elektrárne však nemonitorujeme.

V súčasnosti neponúkame služby pre majiteľov fotovoltických elektrární, ktorí nie sú klientmi spoločnosti Solidsun. Táto služba je teraz v prípravnej fáze.

Podľa legislatívy by sa revízia mala vykonávať každých 2-5 rokov, ale o tom rozhodne až projektant podľa jednotlivých kritérii.

Pretoky + zmluva o pripojení

Pretok alebo prebytočná energia sa vyskytuje, keď vaša fotovoltická elektráreň produkuje viac energie, ako môže vaša domácnosť spotrebovať. To sa zvyčajne deje v lete, počas prázdnin. Prebytočná energia ide do distribučnej siete a je len na vás, či sa radšej rozhodnete pre nákup batériového úložiska, alebo využijete službu distribútora – tzv. „virtuálnu batériu“.

Menič je nastavený tak, aby množstvo prepadov bolo v súlade s rezervovaným výkonom špecifikovaným distribútorom v zmluve o pripojení. Až do tohto množstva pretoku nemôže byť zákazník žiadnym spôsobom pokutovaný distribútorom, a preto nie je potrebné pretečenie zastavovať.

Ak nedostanete zmluvu o pripojení, je možné pripojiť FV elektráreň v takzvanom zjednodušenom pripojení, ktoré neumožňuje prepady do distribučnej siete.

Kontaktný formulár

Chcete nainštalovať fotovoltickú elektráreň na váš rodinný dom či firmu? Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Fotovoltika v akciiDotácie vopred

Dotácie vopred? Áno! S nami nemusíte čakať na vyplatenie dotácie pri inštalácii fotovoltiky.

Cenu inštalácie fotovoltickej elektrárne okamžite znížime o predpokladanú výšku dotácie. Fotovoltickú elektráreň budete mať hneď za cenu bez dotácie.

  1. Žiadne čakanie na spätné vyplatenie
  2. Administratívu nechajte samozrejme na nás
  3. Inštalácia FVE od A do Z

Chcete mať svoju fotovoltickú elektráreň za cenu bez dotácie okamžite? Vyplňte nezáväzný formulár na našej webovej stránke a my sa vám ozveme.

Chcem fotovoltiku hneď

Fotovoltika v akciiDotácie bez čakania

Vyplácame hneď pri objednávke fotovoltiky.

Chcem fotovoltiku hneď